Forside

Genner Rideklub

(GER)

Genner Rideklub (GER) er en hyggelig lille rideklub med gode faciliteter for hest og rytter - vi har en meget velholdt og veldrænet udendørs dressurbane på 20 x 60 meter samt en springbane med 10 spring. I 2006 så en rytterstue dagens lys - den har udsigt ud over både dressur- og springbane. Mange frivillige hænder hjalp til i forbindelse med opførelsen, og det har medvirket til at vi idag har en stor lys rytterstue, som danner rammen om mange forskellige aktiviteter hvert år.

Genner Rideklub har ikke opstaldning af elevponyer, så brugere af klubbens faciliteter skal medbringe egen pony/hest. Klubben er ikke medlem af Dansk Rideforbund, så du skal være medlem af en anden klub også, hvis du ønsker at starte stævner i distrikt 8.

I løbet af sommermånederne afholder vi én 3-4 dages ridelejr for klubbens børn og unge, og har desuden en velbesøgt trænings-samling i september. Herud over er der almindelig træning og undervisning, som normalt starter i april og trappes ned omkring oktober.

Hvert år fejrer vi Skt. Hans, hvor byens borgere er meget velkommen til at deltage - efter grillmaden bliver der spillet en omgang rundbold på dressurbanen...

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i klubben den 19.2.2018 kl 19.00 i skolens Fællesrum

 

Dagsorden iht. vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af ​kassereren

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen i lige år.+ Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen

7. Valg af juniorrepræsentanter for 1 år ad gangen

8. Valg af 2 revisorer for 2 år

9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret til bestyrelsen inden 3 dage før generalforsamlingen.

 

Skønne billeder fra hyggedagen 2016

Klubbens historie:

Genner Rideklub blev dannet i 1994, og havde de første år, klubben eksisterede, anlagt en dressurbane på Vestertoft.

 

Den blev senere flyttet ud på et lejet markareal på Gammel Bane vej, og er blevet forsynet med en dejlig rytterstue (2006) samt en springbane med 10 spring.

 

I foråret 2009 blev dressurbanen renoveret (rettet op og tilføjet nyt flis) og det gamle hegn af telefonpæle blev fjernet og erstattet af et flot 2-rækket hegn. Nyt toplag blev udlagt i 2013.

 

I 2017 blev der renoveret dressurbane igen, - denne gang med 3 langsgående dræn og nyt fjedrende toplag.