Bestyrelse, kontingent og ordensreglement

Genner Rideklub

(GER)

 

Bestyrelsen, 2017

 

Formand:

Karina Melgaard, Øster Løgumvej 53, Genner

Mail: karina.meldgaard@gmail.com

Tlf: 40203118

Medlem:

Hanna Christensen, Kirkevænget 1, Genner

Mail: hanna.christensen4@skolekom.dk

Tlf:53284677

 

Medlem og kasserer:

Vivian Hansen, Venbjerg 46, 6100 Haderslev

Mail: vh@vh-consult.dk

Tlf: 40201243

Medlem:

Sofie Johansen, Kokhaven 18, Genner

Mail: Breddam@mail-mig.dk

Tlf: 29840280

 

Suppl.:

Pernille Nielsen, Kokhaven, Genner

Mail: pernille.m.nielsen@live.dk

Tlf:21688168

Suppl.:

Karsten Johansen, Kokhaven 18, Genner

Mail: Kajo@imjb.dk

tlf 40201356

Juniorrep:

Signe T. Colstrup: tlf: 22811535

Isabel Bodholdt, tlf: 21422443

 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter; herudover vælges hvert år på generalforsamlingen de juniorrepræsentanter, som har lyst til være med til at planlægge årets aktiviteter...

 

Der afholdes ca 8-10 møder om året, hvoraf de fleste ligger i sommerhalvåret.

 

Som medlem af rideklubben kan man til enhver tid kontakte bestyrelsen, hvis man har gode ideer og/eller forslag til ændringer.

 

 

Klubbens kasserer er Vivian Hansen, som kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål vedr kontingent etc.

 

 

Hjemmeside-ansvarlig er Charlotte Olesen (mail: strygsdam@hotmail.com) - kontakt hende hvis du har tilføjelser/ændringer..

Stævnekontoret i fulde omdrejninger under trænings-samlingen 2011

Kontingentsatser 2017

Alle uanset alder:

 

Medlemskontingent (rytter): kr. 300,-/år

Banekort (hest): kr 300,- /år

Familierabat: Første 2 kontingenter fuld pris, efterfølgende kontingenter til halv pris

Familierabatten er gældende for familiemedlemmer bosiddende på samme adresse

Ikke-medlemmer: Kan låne banen for 60,- kr /gang - skrives på seddel ved klubhuset, og afregnes med kasserer Vivian Hansen ved lejlighed...

Efter 10 ganges betalt ridning "ombytter" man til officielt medlemskab af klubben, og har samtidig også opnået banekort.

 

Ikke-medlemmer, som låner hest med banekort: 30,- kr/gang - skrives på seddel ved klubhuset, og afregnes med kasserer Vivian Hansen ved lejlighed...

Efter 10 ganges betalt ridning "ombytter" man til officielt medlemskab af klubben.

 

Medlemmer, som rider på hest uden banekort: 30,- kr/gang - skrives på seddel ved klubhuset, og afregnes med kasserer Vivian Hansen ved lejlighed...

Efter 10 ganges betalt ridning "ombytter" man til banekort.

 

Ved salg af hest (med banekort) skal der ikke betales for de ryttere (interesserede købere), som kommer og prøver hesten på banen.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om klubben eller evt. gerne vil være medlem, er du velkommen til at kontakte klubbens formand.

Ordensreglement

Som medlem og indehaver af et banekort til din hest kan du frit benytte klubbens dressur- og springbane, - du må medbringe egen underviser, og du må gerne "reservere" dressurbanen et fast tidsrum hver uge, mens du har underviser på.

 

Ved "reservation" menes, at andre ryttere godt må benytte banen samtidig med dig, men at de naturligvis skal udvise hensyn i forhold til din undervisning. Reservationstidspunkter skrives op på tavlen i rytterstuens vindue..

Når du benytter rideklubbens faciliteter sker det på eget ansvar - sørg for at have en fritids-ulykkesforsikring, da det er den, der skal dække eventuelle skader, du pådrager dig.

Husk altid at rydde op efter dig, hvis du benytter bomme/forhindringer mv på dressurbanen